Badanie wykrywaczem kłamstw

Poznanie prawdy o danym zdarzeniu, lub o przebiegu pewnych zdarzeń jest zadaniem bardzo ciężkim do ustalenia. Z tego też powodu bardzo często wykorzystywane są różnego rodzaju metody i techniki dochodzenia do prawdy. Na ogół odbywa się to na etapie procesów sądowych lub przesłuchań w prokuraturze lub na policji. Stosowane tam techniki nie zawsze pozwalają dotrzeć do prawdy, zwłaszcza, gdy przesłuchiwana osoba nie pamięta lub nie chce pamiętać zdarzeń, które miały miejsce jakiś czas temu.

Jak działa wariograf?

najlepsze badania wariografemZ tego też powody przepisy dają możliwość skorzystania z badania wariografem. Badanie to daje nam możliwość przesłuchania danej osoby na okoliczność związaną z danym zdarzeniem. Dzięki temu dotarcie do prawdy jest dużo szybsze. Jednakże poważną wadą tego rozwiązania jest to, że na przeprowadzenie takiego przesłuchania wymagana jest zgoda danej osoby. Taką zgodę w niektórych przypadkach jest bardzo trudno uzyskać. W związku z tym bardzo często przesłuchanie danej osoby odbywa się w sposób tradycyjny. Nie oznacza to, że możliwości skorzystania z badań wariografem ogranicza się jedynie do sytuacji przymusowych. Taki rodzaj badań jesteśmy w stanie wykonać również na własną rękę. Na rynku działają bowiem firmy, które umożliwiają skorzystanie z ich usług, czyli wykonania badania przy pomocy wariografu na własną rękę. Takie rozwiązanie pozwala skutecznie wykonać materiał dowodowy na różnego rodzaju okoliczności. Z tego też powodu najlepsze badania wariografem przeprowadzane są w miejscach, które posiadają odpowiednie zezwolenia na wykonywanie takich badań. Posiadanie takich uprawnień jest zatem warunkiem koniecznym, aby wynik tego badania mógł być brany pod uwagę w toku procesu sądowego. Badanie wykonuje się po wcześniejszym ustaleniu daty. Trwa ono zazwyczaj około jedną godzinę. W skrócie polega ono na udzielaniu odpowiedzi na zadawane pytania. Pytania mają charakter zamknięty. Z tego też powodu możemy odpowiadać na nie na dwa sposoby, czyli twierdząco lub przecząco. 

Po przeprowadzeniu takiego badania osoby obsługujące wariograf przygotowują raport opisujący wynik badania. Przed przystąpieniem do jego wykonania zostajemy oczywiście przeszkoleni, jeśli chodzi o sposób odpowiadania na pytanie, a także jeśli chodzi o inne aspekty. Pozwoli nam to na sprawne przebrnięcie przez wszelkie kwestie formalne związane z badaniem przy pomocy wariografu. Koszt takiego badania wynosi zazwyczaj kilkaset złotych. Chociaż możemy znaleźć miejsca, gdzie cena będzie nieco niższa.