Bezpieczeństwo dzięki badaniom sprzętu dielektrycznego

 

Każdy pracodawca w zakładzie pracy, w którym wykonuje się prace ze sprzętami pod napięciem, zobowiązany jest do przeprowadzania cyklicznych badań sprzętu dielektrycznego. Rękawice czy obuwie ochronne stanowią jedne z podstawowych elementów środków ochrony indywidualnej dla pracowników. Po upływie ściśle określonego czasu sprzęt dielektryczny jest niezdatny do użytku i musi zostać wycofany.

Zasady dotyczące sprzętu dielektrycznego

rekomendowane badanie sprzętu elektroizolacyjnegoJak powszechnie wiadomo, surowo zabronione jest używanie sprzętu dielektrycznego, którego data przeglądu okresowego jest już nieważna. Rekomendowane badanie sprzętu elektroizolacyjnego wykonywane jest przez specjalistyczne firmy – laboratoria badawcze. Stanowiska do badań spełniają wszelkie obowiązujące normy prawne. Po zakończonych badaniach zlecający otrzymuje świadectwo legalizacji. Badania sprzętu dielektrycznego wykonuje się cyklicznie, ponieważ materiały, z których jest on zrobiony nie są trwałe we właściwościach elektroizolacyjnych. Jeśli chodzi o badanie rękawic i obuwia elektroizolacyjnego, to najpierw dokonywane są dokładne oględziny, czy sprzęty nie posiadają widocznych uszkodzeń, następnie wykonywana jest próba szczelności, a następnie badania napięciowe. Za sprawą oceny ryzyka wyznacza się daty kolejnych badań okresowych. Pod uwagę brana jest również częstotliwość używania danego sprzętu oraz ryzyko jego uszkodzenia podczas pracy np. w pracy przy wykorzystaniu ostrych narzędzi. Po wykonanym badaniu okresowym otrzymuje się świadectwo takiego badania. Sprzętami elektroizolacyjnymi i dielektrycznymi poza rękawicami i butami są uziemiacze, wskaźniki napięcia, pomosty izolacyjne, dywaniki, uchwyty bezpieczników czy drążki. Badania dokonują specjaliści, do których wysyła się sprzęt, który ma zostać poddany badaniom. Pomiary wysokonapięciowe pozwalają zdatność sprzętów do dalszego użycia. Specjalistyczne laboratoria wykonują również próby izolacji. Sprzęt należy przechowywać tylko w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach w zakładzie pracy, gdzie nie będą miały do niego dostępu osoby niepowoływane. Sprzęt musi być opisany, tzn. musi posiadać swój numer seryjny oraz datę kolejnego badania okresowego.

Sprzęty dielektryczne, elektroizolacyjne muszą być poddawane okresowym kontrolom, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas używania ich. Większość sprzętów należy kontrolować raz w roku, co 2 lata kontroluje się chodniki oraz dywaniki elektroizolacyjne, a kalosze, półbuty i rękawice co pół roku. Czasy te mogą ulec zmianie ze względu na indywidualne sytuacje.