Bezpieczny transport materiałów sypkich

Podczas realizacji inwestycji budowlanej niezbędne jest przetransportowanie materiałów, które umożliwią nam realizację prac budowlanych. Konieczne zatem będzie skorzystanie z usług niezawodnej firmy transportowej, która dostarczy na miejsce wszystkie niezbędne towary. Od czego uzależniona jest cena spedytora? Jakie dokumenty są niezbędne przewoźnikowi, aby transport przebiegł w pełni bezpiecznie?

Firmy udzielające usług transportowych na terenie Bydgoszczy

transport materiałów sypkich bydgoszczKorzystając z usług firmy transportowej musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na dostępność transportu towarów, jakie dany przedsiębiorca oferuje. Jest to istotne przede wszystkim dlatego, że od rodzaju interesującego nas towaru może być uzależniona cena świadczonej usługi. Decydując się na zamówienie wywrotki do transportu materiałów sypkich dopytajmy spedytora o sposoby wyładowania oraz zadbajmy o to, aby pojemność skrzyni ładunkowej była dostosowana do naszych wymagań, żeby uniknąć ponoszenia dodatkowych, niepotrzebnych kosztów. Przykładowo za transport materiałów sypkich Bydgoszcz takich jak piasek o łącznym ciężarze do 20 ton poniesiemy średnie koszty w granicach 700,00zł. Chcąc przetransportować żwiry różnych frakcji o tożsamym tonaży musimy przygotować się na koszt w granicach 1400,00zł, natomiast transportując ziemię ogrodową będzie to wydatek rzędu 420,00zł za skrzynię załadowaną towarem do 20t. Za wywóz gruzu bądź gruzobetonu zapłacimy odpowiednio około 400,00zł lub 500,00zł. Zatrudniając firmę transportową na potrzeby realizacji inwestycji budowlanej dopytajmy oczywiście o koszty związane z podatkiem VAT, który wg aktualnie obowiązujących stawek wynosi 23%. W myśl obowiązujących przepisów regulujących przewóz drogowy towarów skrzynia ładunkowa powinna być w pełni szczelna oraz umożliwiać szybki oraz bezinwazyjny sposób zarówno załadunku jak również wyładunku transportowanego materiału. Należy również pamiętać, że w myśl art. 61 ust. o transporcie drogowym kierowca zobligowany jest do tego, aby każdorazowo zabezpieczyć transportowane materiały plandeką, celem zabezpieczenia ich na drodze wystąpienia ewentualnych wypadków.

Ponadto warto również pamiętać, że przedsiębiorca, który świadczy usługi transportowe oraz spedycyjne obowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczenia OCP, czyli tzw. OC przewoźnika. Stanowi to zarówno naszą jak i jego gwarancję bezpieczeństwa na wypadek ewentualnych szkód finansowych, które mogą wiązać się z przewozem towarów. Dokumenty te są w pełni zgodne z konwencją CRM o międzynarodowym transporcie drogowym towarów w zakresie krajowym jak również międzynarodowym.