Depozytory z zabezpieczeniami elektronicznymi

W niektórych obiektach wymagane jest przechowywanie kluczy z dala od dostępu osób niepowołanych, aczkolwiek w sposób który nadal umożliwia błyskawiczny do nich dostęp w razie potrzeby. Zwykłe depozytory na klucze nie sprawdzają się tam za dobrze, gdyż są zbyt łatwe do otwarcia i nie spełniają większości wymogów bezpieczeństwa. Klucze przechowywane są więc w depozytorach zabezpieczonych podobnie jak sejfy obiektowe i domowe.

Nowoczesne depozytory z elektronicznym zamkiem

elektroniczny depozytorDepozytory posiadające zabezpieczenia zazwyczaj wyposażane są w zamek elektroniczny, lub mechaniczny zamek szyfrowy. Warianty z tym ostatnim są zazwyczaj tańsze, i wykorzystywane są wszędzie tam gdzie nie ma zbyt ekstensywnych alarmów na terenie obiektu. Elektroniczny depozytor z zamkiem szyfrowym jest natomiast stosowany we wszystkich obiektach w których panuje podwyższony stopień bezpieczeństwa. Najprostszy model ma zamek szyfrowy na kod, bardzo podobny do zamków stosowanych w prostych sejfach, zabezpieczonych szafkach na dokumentację niejawną i zastrzeżoną zawartość, czy nawet rowerowych blokadach, znany tylko osobom upoważnionym do pobierania i wydawania kluczy. Jest to najczęściej w zupełności wystarczający depozytor, więc rzadko zdarza się by do inwentarza trafiały bardziej skomplikowane modele, aczkolwiek i takie są czasem w użyciu. Mogą one mieć bowiem możliwość otwarcia za pomocą identyfikatora pracowniczego lub karty dostępowej w sposób szybszy i wygodniejszy niż wprowadzanie kodu. Elektronika umożliwia również połączenie depozytora z lokalną siecią alarmową, i natychmiastową reakcję załogi w razie próby nieupoważnionego otwarcia depozytora. Te depozytory w których składowane są klucze dostępowe do pomieszczeń zastrzeżonych, lub zapasowe klucze do systemów Master Key, posiadają wiele poziomów zabezpieczeń, a często własne baterie, dzięki którym zamek depozytora może być otwarty nawet w przypadku nagłej utraty zasilania na terenie obiektu. Obecność systemów elektronicznych często oznacza iż depozytor posiada własne oświetlenie wewnętrzne.

Najczęściej jest ono dość proste, i umożliwia podświetlenie oznakowania numerycznego kluczy w celu łatwiejszego znalezienia klucza potrzebnego w danej chwili. Co bardziej skomplikowane depozytory mogą mieć udogodnienia, takie jak diody o zmiennym kolorze, które nie wpływają na bezpieczeństwo korzystania z depozytora, aczkolwiek przyśpieszają znalezienie klucza i pozwalają niejednokrotnie na sprawniejsze wykonanie inwentaryzacji zawartości depozytora.