Duży wybór komór laminarnych

Nie każdy zdaję sobie sprawę z tego jak trudną pracę wykonują pracownicy laboratorium. Fakt ten wynika głównie z kontaktu ze szkodliwymi substancjami. Szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo są laboranci, którzy wykonują analizy mikrobiologiczne. Podczas kontaktu z próbkami mikrobiologicznymi niewielki błąd może doprowadzić do katastrofy. Skażenie mikrobiologiczne może bowiem wpłynąć na zdrowie i życie pracownika oraz zanieczyścić całą strefę roboczą. Nierzadko przekłada się to również na zdrowie całej reszty pracowników obecnych w danym obszarze.

Klasy bezpieczeństwa laboratoryjnych komór laminarnych

najlepsze komory laminarneNa obecnym rynku istnieje wiele rodzajów komór laminarnych. Urządzenia te świetnie nadają się do pracy z próbkami mikrobiologicznymi i patogenami. W przypadku tego typu analiz szczególnie ważna jest czystość powietrza. Niewielkie zanieczyszczenia, które unoszą się w powietrzu mogą wpłynąć na wynik badania. Z kolei przedostawanie się mikro i makro cząsteczek z próbki do otoczenia może doprowadzić do skażenia obszaru roboczego oraz negatywnie wpłynąć na zdrowie pracownika. Zapobiegają temu komory laminarne. Producenci rozróżniają 3 klasy tego typu urządzeń. Pierwsza z nich chroni pracownika przed skażeniem mikrobiologicznym poprzez działanie wyciągu, który prowadzi powietrze w kierunku od pomieszczenia do komory laminarnej. Druga klasa tego typu urządzeń poprawia jakość wykonywanych analiz. Dzieje się tak dlatego, iż w drugiej klasie tego typu urządzeń występuje tak zwany płaszcz powietrzny, który ma za zadanie zapobiegać przepływowi powietrza z zewnątrz do komory laminarnej. Dzięki temu próbka nie zostaje zanieczyszczona patogenami które unoszą się w powietrzu. Najlepsze komory laminarne do komory klasy trzeciej. W tego typu urządzeniach zainstalowana jest fizyczna bariera pomiędzy otoczeniem zewnętrznym, a strefą roboczą w której wykonywane są badania mikrobiologiczne. Taki stan udało się osiągnąć dzięki zastosowaniu specjalnych rękawic gumowych oraz osłony.

Wykonywanie precyzyjnych badań i analiz mikrobiologicznych nie byłoby możliwe bez zastosowania specjalistycznego sprzętu. Do jednych z nich należą komory laminarne. Na rynku dostępne są różne rodzaje tego typu urządzeń. Zależnie od klasy bezpieczeństwa którą reprezentują mogą chronić one pracownika, ale i również zwiększać bezpieczeństwo i jakość wykonywanej analizy. Dzięki tak dużemu wyborowi, zależnie od potrzeb danego laboratorium, jego właściciel może zdecydować się na określony rodzaj i typ urządzenia.