Egzamin państwowy na uprawnienia geodezyjne

 

Bycie geodetą nie jest proste, ponieważ trzeba być osobą sprawną fizycznie, dyspozycyjna oraz z dużą wiedzą. Należy ukończyć studia, ale same studia to nie wszystko, ponieważ, aby zdobyć uprawnienia geodezyjne należy przejść egzamin państwowy. Jest to praca odpowiedzialna, bo poszczególne pomiary musza być przede wszystkim dokładne! W innym przypadku może to skończyć się wieloma konfliktami matematycznymi związanymi ze złych obliczeń w terenie lub na mapie.

Geodezja – zakres badawczy

geodezja w GdyniWarto jest opowiedzieć o tym, czym zajmuje się geodezja oraz jaka wiedza jest wymagana od kandydatów na czynnych w zawodzie geodetów. Otóż na egzaminie państwowym spodziewać się można pytań z zakresu pomiarów różnych rodzajów. Tym właśnie operuje geodezja w Gdyni są specjalne kursy przygotowawcze, które pomagają osobom przed egzaminem jeszcze lepiej przygotować się. Geodezja zajmuje się pomiarami wysokości oraz odległości w terenie. Dzięki temu jesteśmy w stanie zlokalizować dany obiekt w terenie oraz przełożyć go na mapę. W związku z tym egzamin państwowy w zakresie geodezji opera się na części teoretycznej oraz praktycznej. Osoby przystępujące do tego egzaminu muszą wiedzieć również, w jaki sposób wykonywać specjalne pomiary przeznaczone do różnych celów. W zakres ten wchodzą między innymi pomiary górnicze, miejskie lub działek budowlanych. Przyszły zawodowy geodeta nie powinien się pomylić, a poza tym powinien dokładnie wiedzieć, w jakie metody należy zastosować w danym momencie. Musi umieć szybko liczyć, szybko manewrować aparaturą pomiarową, jak niwelatory, triangulatory lub tachimetry. Oprócz tego nowoczesna geodezja to również system pomiarów komputerowych wynikających z połączenia satelity. Mowa tu przede wszystkim o zastosowaniu GPS, bez którego niemożliwe byłoby robienie map cyfrowych. Do lamusa odchodzą już pomiary busolowe i przy pomocy ekierki na mapie. Od tego są nowoczesne technologie i to jest właśnie przyszłość geodezji i w związku z tym geodeta powinien być biegły w tych systemach.

W geodezji wykorzystywane są nowoczesne metody teledetekcyjne w tym zdjęcia satelitarne lub lotnicze będące podstawą do wykonywania map topograficznych lub innego rodzaju. Współczesna geodezja to nauka szeroka mająca praktyczne zastosowanie. Współczesne firmy geodezyjne muszą więc się rozwijać, inwestować w szkolenia oraz jeszcze bardziej doskonalszą aparaturę, gdyż do lamusa odchodzą już tradycyjne metody pomiarów geodezyjny. Część z nich oczywiście zostanie, jednak cyfryzacja ma kluczową rolę.