Główne metody wykonywania prac geodezyjnych

Wyznaczanie osi i punktów budynków i budowli na ziemi jest jedną z podstawowych usług geodezyjnych w budownictwie. Polega na usunięciu kluczowych punktów obiektu z dokumentacji projektowej na teren budowy. Tutaj ważna jest w stu procentach dokładność wytyczenia projektu w naturze. Punkty te odgrywają istotną rolę w procesie budowlanym, aby określić położenie wszystkich elementów konstrukcyjnych w ścisłej zgodności z dokumentacją projektową.

Na czym polegają metody geodezyjne?

geodezja w rzeszowiePrzed wytyczeniem osi i punktów najpierw powstaje dokumentacja projektowa, na miejscu prowadzone są prace przygotowawcze. Układ wymaga od geodety maksymalnej uwagi i profesjonalizmu. W celu wysokiej jakości realizacji projektu wykonywane są prace wyrównawcze dla każdego elementu budynku – fundamentu, konstrukcji nośnych, ścian, słupów itp. Ten rodzaj prac, oprócz budownictwa cywilnego, wykonywany jest również podczas budowy dróg, obiektów przemysłowych, a nawet podczas montażu wielkogabarytowego sprzętu w różnych przedsiębiorstwach. Geodezja w Rzeszowie to usługa polegająca na wykorzystaniu nowoczesnych metod pomiarowych. Przez lata rozwoju geodezji powstało kilka podstawowych metod tyczenia punktów i osi. Wybór tej lub innej metody zależy od terenu, gęstości zaludnienia terenu budowy, głównych parametrów wznoszonej konstrukcji. Wszystkie te dane pozwalają określić najbardziej efektywny sposób wykonywania tyczenia. Metoda listwowa jest szeroko stosowana do tyczenia punktów budynków i budowli, osi konstrukcji montażowych oraz dużych urządzeń przemysłowych. Polega na wyznaczeniu punktu obliczeniowego na przecięciu dwóch odcinków. Metoda kątowa jest bardzo rzadko stosowana w budownictwie lądowym. Jest bardziej odpowiednia do budowy mostów i dużych obiektów przemysłowych. Stosuje się go, gdy nie można zmierzyć linii ze względu na obecność pewnych przeszkód lub z powodu zbyt dużej odległości punktów od siebie. Metoda współrzędnych biegunowych jest najbardziej efektywna na tych budowach, na których nie ma specjalnej siatki konstrukcyjnej oraz tam, gdzie możliwe jest zastosowanie pomiarów liniowych.

W przeciwieństwie do metody współrzędnych biegunowych, metoda współrzędnych prostokątnych jest używana, gdy na obiekcie znajduje się siatka konstrukcyjna. Ponadto układ współrzędnych musi zawierać informacje o położeniu kluczowych punktów. Zatem odległość między punktami będzie równa różnicy współrzędnych. Powyżej wymieniono najpopularniejsze metody tyczenia osi i punktów w pracy geodety. Tylko kompetentny i doświadczony specjalista może określić, którą z metod zastosować do danego zadania.