Główne zastosowania krakingu

W obecnych czasach widać, ze mocno zmieniło się podejście do kwestii naprawy podziemnych instalacji, w tym kanalizacji. Obecnie raczej nie tworzy się już wykopu, a zamiast tego stosowane są bez wykopowe metody naprawy. Dzięki temu można uniknąć wielu utrudnień w ruchu, jak również zwiększonych kosztów remontu.

Na czym polega kraking?

skuteczny kraking statycznyChyba każdy z nas zdaje sobie sprawe  tego, z jak dużymi utrudnieniami do tej pory było związane naprawianie instalacji, które znajdowały się pod ziemią. Mowa tu o takich instalacjach, jak na przykład kanalizacja, czy tez instalacja wodociągowa. Do tej pory aby uzyskać dostęp do znajdującego się pod ziemią odcinka takiej instalacji, trzeba było wykonać wykop. Jeżeli dany docinek znajdował się pod jezdnia, to automatycznie remont instalacji był związany z poważnymi utrudnieniami w ruchu, obecnie jednak do takich sytuacji dochodzi już coraz rzadziej, dzięki bezwykopowym technikom naprawiania instalacji – dobrym przykładem może być tu skuteczny kraking statyczny. Kraking to bezwykopowa technika naprawy instalacji nie tylko umożlwiająca usuniecie uszkodzonego odcinka instalacji ale i zastąpienie go nowym. Wcześniej oczywiście należy wykonać odpowiedni horyzontalnie biegnący tunel, aby móc dostać się do miejsca, w którym nastąpiło jakieś uszkodzenie instalacji. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie do utworzonego tunelu odpowiedniej sondy – kocówki, która jest w stanie zmiażdżyć uszkodzony odcinek rury- stad nazwa tej technologii naprawy. Uszkodzone kawałki rury zazwyczaj są automatycznie wbijane  ziemię, dzięki czemu nie ma potrzeby ich usuwania. Końcówkę – sondę można wykorzystywać nie tylko do usunięcia uszkodzonego odcinka rury, ale także i do zastąpienia jej nową, nieuszkodzoną rurą. Tak naprawdę wiec w znacznie krótszy i szybszy sposób można dokonać kompleksowej naprawy instalacji bez konieczności tworzenia wykopu. Nic więc dziwnego, że kraking statyczny w obecnych czasach cieszy się coraz większa popularnością. Głównie jest to związane z tym, ze umożliwia to znaczne ograniczenie kosztów naprawy instalacji podziemnych gdyż nie a konieczności pokrywania kosztów renowacji uszkodzonej jezdni w związku z tworzeniem wykopu. Kraking statyczny jest wiec ciekawą techniką naprawy instalacji podziemnych takich jak kanalizacja.

W obecnych czasach znacznie zmieniło się podejście do kwestii naprawy podziemnych instalacji. Obecnie znacznie rzadziej w tym celu wykonuje się wykop. Zamiast tego korzysta się raczej z bez wykopowych metod naprawy takich instalacji, dzięki czemu cała naprawa trwa znacznie krócej i jest mniej problematyczna.