Hydroizolacja płaskiego dachu

Hydroizolacja dotyczy dachów płaskich, które podczas budowy zostały niedokładnie zabezpiezone i są nieszczelne, lub dachów, które lata świetności mają już za sobą i wymagają ponownego zabezpieczenia i konserwacji. Ze starszych dachów często odkleja się papa, która pwoduje nieszczelności przez co taki dach płaski wymaga naprawy i ponownej hydroizolacji. Aby corocznie nie naprawiać łatami dachu warto zastosować hydroizolację w płynie. 

Etapy hydroizolacji dachu

skuteczna hydroizolacje dachówAby zastosować takie uszczelnianie dachu najpierw należy go oczyścić z niepotrzenych zanieczyszczeń, luźnych elementów papy, Wszelkie wybrzuszenia papy należy usunąć, ewentualne nierówności należy zabezpieczyć za pomocą kitu dekarskiego. Jeśli podłoże jest niestabilne lub jest dość duża wilgoć najlepiej zastosować podkład. Najlepszym sposobym będzie nałożenie wodorozcieńczalnej żywicy podkładowej, która stworzy stabilną powłokę. Następny etap to zastosowanie folii w płynie. Tu do wyboru mamy kilka wariantów produktu: może być to bezszwowa aplikacja na zimno, membrana płynna na bazie ksylenu lub wody. Gdy folię w płynie będziemy aplikować na zimno uzyskamy bardzo dobrą odporność mechaniczna, termiczną, chemiczną i na różne warunki pogodowe. Folia w płynie na bazie wody nie jest już aż tak wytrzymałym poduktem, ale jest atrkacyjna cenowo jest ekologiczna i zapewnia szczelną powłokę na wiele lat. Dzięki swoim właściwościom może być stosowana na dach o większym spadku. Kolejną nakładaną powłoką jest spacjalistyczny środek, który ma za zadanie umocnić właściwości wodoszczelne, jest również odporny mechanicznie, na wysoką i  niską temperaturę oraz na promienowanie ultrafioleowe. Skuteczna hydroizolacje dachów mogą być jedynie dzięki sprawdzonym śodkom, takim jak powłoki poliuretanowe. Mogą być one stosowane na wszystkich powierzchniach, również na piankę. Dzięki poliuratonaowym memberanom uszczelniającym mamy pewność, że zyskujemy odporność na stojącą wodę, odporność mechaniczną, termiczną oraz na wysokie i niskie temperaturym. Łatwo można aplikować taką warstwę, na przykład za pomocą wałka. Szybko i łatwo można naprawić uszkodzoną powłokę. Ponad to stosując membranę nie mamy połączeń gdyż warstwa towrzy jedną całość, co jest rozwiazaniem lepszym i bardziej szczelnym. Latem dachy takie są mniej obciążone termicznie gdyż powłoka może być w jasnych kolorach mniej przyciągających promienie słoneczne. 

Stosowanie memran powoduje,  że nie musimy usuwać dotychczasowgo pokrycia dachu, gdyż taką powłokę możemy zastosować na każde trwałe podloże. Ten system uszczelniający ma również niską wagę, co jest kolejnym argumentem przemawiającym za jego zastosowaniem.