Jak rozplanować drogę ewakuacyjną w obiektach?

 

Każdy pracodawca zmuszony jest do montażu oświetlenia ewakuacyjnego w swoich obiektach i poszczególnych pomieszczeniach/. Należy spełniać wiele wymagań, które jasno określają w jaki sposób powinny być zainstalowane i jaki rodzaj oświetlenia i informowania. Takie informowanie znacznie zwiększa bezpieczeństwo i niejednokrotnie może uratować wielu osobom życie.

Rozmieszczenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych w budynkach

dobre oświetlenie dróg ewakuacyjnych LEDBezpieczeństwo, to jedna z wartości, które dla większości osób jest rzeczą najważniejszą. W miejscach publicznych lub obiektach, gdzie jest bardzo dużo osób budynek powinien być odpowiednio zaprojektowany, aby w razie wypadku lub zaistniałego pożaru ludzie mogliby szybko i bezpiecznie się ewakuować z niego. Wobec tego oświetlenie ewakuacyjne powinno być bezwzględnie zainstalowane w każdym budynku użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz obiektach produkcyjnych czy magazynowych. Sposoby instalacji są dokładnie opisane w wielu Normach. Należy je stosować w miejscach, gdzie liczba osób przebywających w obiekcie przekracza ponad 200 osób oraz w miejscach o powierzchni ponad 1000 m2. Oświetlenie wtedy powinno być za pomocą sztucznego źródła światłą. Dobre oświetlenie dróg ewakuacyjnych LED czy za pomocą innych źródeł światła musi mieć minimalny czas działania nie krótszy aniżeli godzina od zaniku podstawowego oświetlenia. Powinno ono załączać się automatycznie 5 sekund od momentu zaniku, jednak w strefach wysokiego ryzyka poniżej 0,5 sekundy. Zasilanie powinno być za pomocą jednego lub większej ilości źródeł centralnych. Niektóre oświetlenie może być również zasilane za pomocą baterii. Jeśli chodzi o rozmieszczenie, to powinno być ono umieszczane na wysokości dwóch metrów od podłogi lub na sufitach pomieszczeń. Należy je montować przy wszelkich wejściach do pomieszczeń i obiektów, przy schodach i na nich oraz bezpośrednio w miejscach, gdzie jest podwyższony poziom ewentualnego zagrożenia, chodzi tutaj na przykład o wąski korytarz czy obniżenie sufitu albo podłogi. W pomieszczeniach powinny być zastosowane co najmniej dwie oprawy oświetlenia ewakuacyjnego. Wszystkie parametry oświetlenia powinny być zachowane, aby spełniało wszystkie wymogi dotyczące ewakuacji i bezpieczeństwa osób przebywających w budynkach.

Będąc właścicielem obiektów użyteczności publicznej jesteśmy zmuszeni do zapewnienia bezpieczeństwa i zainstalowania takich informacji, dzięki którym ewakuacja w razie wypadku będzie przebiegać szybko i pomyślnie. Wszelkie wymogi w jaki sposób zainstalować informacje ewakuacyjne, gdzie i z jakim źródłem światła są zawarte w wielu Normach, które musi spełnić tai właściciel owych budynków.