Jak utylizuje się azbest z dachu?

Kupiliśmy ostatnio z żoną mały domek jednorodzinny na przedmieściach miasta. Domek był przeznaczony do remontu. Doszliśmy bowiem do wniosku, że tak będzie najbardziej opłacalnie pod względem ekonomicznym. Poza tym, chcieliśmy w naszym mieszkaniu zrobić wszystko sami od początku do końca. Jedną z pierwszych rzeczy, które musieliśmy zrobić był demontaż azbestu z dachu. Nawet nie wiedziałem, że utylizacja tego tworzywa ma tak skomplikowaną procedurę. Dopiero żona mi to uświadomiła. Co ja bym bez niej zrobił.

Zatrudniliśmy firmę utylizującą azbest z dachu

utylizacja azbestu z dachuDowiedziałem się od niej, że utylizacją azbestu z dachu mogą zajmować się tylko wykwalifikowane firmy, które posiadają na to odpowiednie pozwolenia. Dodatkowo ich pracownicy, pracujący przy demontażu azbestu z dachu muszą posiadać odpowiednie stroje ochronne, ponieważ cząsteczki azbestu przenoszą się wraz z powietrzem i są niezwykle trujące dla człowieka. Utylizacja azbestu z dachu jest poddana szeregowi uregulowań prawnych. Zanim przystąpi się do utylizacji azbestu z dachu należy złożyć powiadomienie o fakcie tego dokonania do właściwego organu nadzoru budowlanego, inspektoratu pracy oraz lokalnego inspektoratu sanitarnego. I to na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac utylizujących azbest z dachu. Po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń firma, która zajmuje się utylizacją azbestu z dachu musi odpowiednio przygotować nie tylko dach do demontażu, ale także najbliższe otoczenie. Teren ten musi być odpowiednio ogrodzony i zabezpieczony, a także oznaczony tabliczkami z napisem o tym, że odbywa się w tym miejscu utylizacja i demontaż azbestu. Sam dach musi zostać odpowiednio nawilżony przed demontażem, aby utrudnić cząsteczkom azbestu przenikanie wraz z powietrzem do otoczenia. Po zdemontowaniu azbestu należy go jeszcze raz nawilżyć wodą, a następnie zabezpieczyć przed transportem folią strecz o odpowiedniej grubości. Po zakończeniu demontażu firma musi wystawić zaświadczenie o prawidłowości wykonania prac w tym zakresie.

Teraz już wiedziałem, na czym polega prawidłowa utylizacja azbestu z dachu budynków. Dowiedziałem się także, że ze względu na wysoką szkodliwość tego tworzywa jego utylizacja polega tylko na składowaniu na odpowiednim wysypisku odpadów niebezpiecznych. Jakakolwiek bowiem ingerencja w to tworzywo, skutkowałaby dostaniem się do powietrza szkodliwych cząsteczek azbestu, które mogą prowadzić nawet do śmierci człowieka. Teraz mogliśmy już z żoną szukać odpowiedniej firmy, która się tym dla nas zajmie.