Mintos na tle rynku P2P

 

Pożyczanie pieniędzy na serwisach P2P jest z reguły bardzo proste. Ktoś, kto potrzebuje finansowania w formie pożyczki rejestruje się na wybranym portalu pożyczkowym P2P i czeka na pożyczkodawcę. Wówczas, dogrywa z pożyczkodawcą warunki finansowania i wspólnie finalizują transakcje. Trochę inaczej wygląda finansowanie P2P w serwisie Mintos. Jeżeli jesteśmy zainteresowani inwestowaniem w tym serwisie to powinniśmy sobie uświadomić kilka podstawowych faktów.

Opinie na temat Mintos

mintos - opinieBardzo ważnym pojęciem w przypadku serwisu Mintos jest pojęcie pierwotnego pożyczkodawcy. W samym serwisie to właśnie im udzielamy finansowania, przejmując wierzytelności od firmy udzielającej finansowania pożyczkobiorcy. W ten sposób wspieramy płynność firm pożyczkowych, dając im środki na bieżące funkcjonowanie, pożyczanie następnych pieniędzy pożyczkobiorcom. My zaś gwarantujemy sobie prawo do udziału w wierzytelnościach na zasadach określonych w umowie pomiędzy nami a pierwotnym pożyczkodawcą. Musimy jednak mieć na uwadze, że najważniejszą sprawą w całym przedsięwzięciu jest spłacenie zobowiązania przez pożyczkobiorcę, dopiero wówczas będziemy w stanie zarobić pieniądze określone w umowie. Dlatego tak ważne jest weryfikowanie pierwotnych pożyczkodawców pod względem jakości posiadanego portfela. Jakość portfela jest wynikiem posiadania i stosowania procedur wewnętrznych dotyczących weryfikowania tożsamości, weryfikowania dochodu, sprawdzania klientów w bazach informacji gospodarczych. Im bardziej rygorystyczne metody weryfikacji tym lepszy portfel kredytowy i większe szanse na spłacenie zobowiązania przez pożyczkobiorcę. Mintos – opinie na temat każdego pierwotnego pożyczkodawcy są weryfikowane i aktualizowane – jest pośrednikiem na linii inwestor, czyli my i pierwotni pożyczkodawcy. Mintos przeprowadza audyty u pierwotnych pożyczkodawców, zbiera informacje z rynku finansowego, posługuje się metodami znanymi z wywiadu gospodarczego i finalnie nadaje każdemu z pierwotnych pożyczkodawców określony rating, który jest odzwierciedleniem ryzyka niespłacenia zobowiązania przez pożyczkobiorców u danego pierwotnego pożyczkodawcy.

Zasada funkcjonowania serwisu Mintos jest zatem prosta. Zarabiamy, jeżeli pożyczkobiorcy spłacający pożyczki, które wykupiliśmy spłacają swoje zobowiązania. Wówczas serwis jest w stanie zagwarantować nam przychodowość w skali roku na poziomie około 10-12 procent. Oprocentowanie naszego zysku różni się od ratingowych klas ryzyka określonych przez Mintos. Im firma pożyczkowa będzie miała gorszy rating, tym oprocentowanie będzie wyższe.