Nowe rozwiązania instalacyjne jako cel gospodarki niskoemisyjnej

Pojęcie gospodarki niskoemisyjnej bezpośrednio wiąże się ze zminimalizowaniem pozyskiwania energii z paliw kopalnych, które stanowią największe źródło gazów cieplarnianych. Aby móc w efektywny sposób wdrażać w życie koncepcje zrównoważonego rozwoju, konieczna jest nie tylko zmiana postrzegania przez konsumenta systemu gospodarczego, ale również wzrost świadomości względem własnych działań i inwestycji.

Instalacje wodno- kanalizacyjne integralną częścią budownictwa energooszczędnego

Głównym celenowe instalacje wod kan we Wrocławium budownictwa hybrydowego i pasywnego jest zminimalizowanie kosztów energii niezbędnej do eksploatacji budynku poprzez zastosowanie instalacji, w których źródło pozyskiwania energii będzie bezpośrednio związane z ekologicznymi rozwiązaniami takimi jak np. panele fotowoltaiczne dla instalacji energetycznych czy zastosowanie pomp ciepła dla obiegów wody. Koncepcje takie jak nowe instalacje wod kan we Wrocławiu dążą do pełnej autonomiczności budynku poprzez pozyskiwanie energii do sieci instalacji z odnawialnych zasobów środowiska naturalnego. Inicjatywa tworzenia nowych instalacji wodno- kanalizacyjnych z zastosowaniem pomp ciepła polega na możliwości ogrzewania wody w obiegu za pomocą zastosowanych odwiertów poziomych lub pionowych, gdzie źródło energii grzewczej stanowią cieki wodne lub w zależności od przeprowadzonych badań geologicznych- grunty o odpowiednim poziomie wilgotności. Używany w instalacjach zawór czterogłowy umożliwia podgrzewanie wody w sezonie jesienno- zimowym, natomiast w sezonie letnim może swobodnie pełnić funkcję chłodzącą. Umożliwia to jednoczesne utrzymywanie odpowiednich temperatur wody w danym obiegu, z możliwością rozdzielenia na potrzeby grzewcze (grzejniki lub ogrzewanie podłogowe) oraz gospodarczo- bytowe. W pompach ciepła możemy stosować rozmaite kombinacje medium transportujących do których należą woda, powietrze i glikol popularnie zwany również solanką. Dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii takich jak energia słoneczna, wykorzystanie cieków wodnych czy wykorzystanie naturalnej wilgotności gleby, możliwe jest stworzenie w pełni autonomicznego, nowego trendu w budownictwie, co za tym idzie rewolucyjnych zmian w obrębie transformacji gospodarki, która stopniowo ograniczy emisję szkodliwych dla środowiska gazów cieplarnianych.

W efekcie uzyskane rezultaty pozwolą na stworzenie nowego systemu infrastruktury, który będzie stanowił integralną część środowiska naturalnego, dzięki czemu rozwój gospodarczy stanie się jednocześnie synonimem rozwoju jak również ekologii. Taki system działań sprzyja nie tylko rozwojowi technologicznemu, ale także poprawie jakości życia mieszkańców terenów o dowolnym stopniu zurbanizowania.