Nowoczesne systemy oświetleniowe segmentem zrównoważonego rozwoju

Idea zrównoważonego rozwoju, definiowana też jako ekorozwój powstała w drugiej połowie XX, a przedmiotem jej badań są przyrodnicze, ekonomiczne i cywilizacyjne czynniki warunkujące szereg zmian społeczno- gospodarczych. Jej celem jest stworzenie i kształtowanie świadomości produkcyjno- konsumpcyjnej z uwzględnieniem wartości środowiska przyrodniczego.

Przemysłowy system oświetlenia LED jako smart building

szczelne oświetlenie przemysłowe ledEkorozwój stanowi nowoczesną tendencję na drodze sektora infrastruktury i gospodarki a także jest jednym z kluczowych elementów nowych koncepcji zarządzania i marketingu. Dynamiczny rozwój na rynku nowych technologii sprawił, że zapotrzebowanie na pozyskiwanie energii z alternatywnych źródeł oraz jej ekologiczne wykorzystywanie stały się jednymi z najistotniejszych segmentów rozwiązań na drodze w koncepcji smart building. Ta idea dąży przede wszystkim do stwarzania takich koncepcji na drodze budownictwa i infrastruktury, aby nowo powstające obiekty w minimalnym stopniu zużywały energię niezbędną do jego użytkowania. W koncepcję smart building niewątpliwie wpisuje się również szczelne oświetlenie przemysłowe LED, którego systemy sterujące dostosowywałoby się do potrzeb biologicznych odbiorcy oraz stanowiłoby integralną część środowiska poprzez optymalizację poziomu natężenia światła. Poprzez inteligentne zintegrowanie z innymi systemami takimi jak wentylacja i czujniki temperatury nowoczesne systemy zarządzania energią mają szansę stanowić komfortowe a za razem bezpieczne rozwiązanie, wzbogacone o wysoką estetykę przy wykorzystywaniu zaawansowanych technik technologicznych. Wydajność i produktywność sterowanych automatycznie nowoczesnych systemów kontrolowania energii umożliwia zminimalizowanie zużycia energii niezbędnej do oświetlenia w rytmie okołodobowym. Operatywnie zaprogramowane mają nieodzowny wpływ na poprawę ostrości i jakości widzenia. Od 2013r. w Polsce obecna jest ustawa mająca na celu stymulować zachowania energooszczędne.

Co za tym idzie raz na 3 lata wydawany jest nowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej, w którym zawierają się między innymi koncepcje dotyczące działań mających na celu kreowanie alternatywnych źródeł pozyskiwania energii w poszczególnych sektorach gospodarki. Ponadto opracowywane są również strategie dotyczące renowacji i modernizacji w budownictwie w taki sposób, aby wspierać ideologię smart building oraz propagować działania związane z szeroko pojętą ekologią i integralnością pomiędzy sektorem gospodarczym a środowiskiem przyrodniczym.