Rodzaje ubezpieczeń OC w Polsce

Ostatnie badania wskazują, że statystyczny Polak nadal nie posiada ponadstandardowej wiedzy na temat dostępnych rozwiązań na rynku ubezpieczeń w Polsce. Jest to w pewnym sensie wina samych zakładów ubezpieczeń, które przez wiele lat nie przykładały szczególnej wagi do edukowania społeczeństwa i dopiero niedawno zaczęły inwestować w kampanie społeczne mające na celu zwrócenie uwagi ludzi na zalety płynące z różnych rodzajów polis ubezpieczeniowych. Na szczęście widać już pierwsze efekty tych wysiłków.

Różnorodne ubezpieczenia OC

ubezpieczenie OC w SzczecinieOczywiście do zakończenia procesu edukacji społeczeństwa jeszcze daleka droga, ale już teraz widać w niektórych regionach, że ludzie zaczynają mieć pojęcie na temat podstawowych zasad rządzących ubezpieczeniami. Chociaż dla wielu osób ubezpieczenie OC nadal kojarzy się tylko i wyłącznie z ubezpieczeniami komunikacyjnymi to rozumieją już oni, że ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowią ich ochronę na wypadek roszczeń skierowanych przeciwko nim przez osoby trzecie i z tego ubezpieczenia sami ubezpieczeni pieniędzy nie otrzymają. W większych miastach coraz więcej ludzi wie też, że w Polsce istnieją inne podobne produkty, które stanowią ochronę różnych podmiotów i grup zawodowych. Przykładowo jeśli zapytamy kogoś o ubezpieczenie OC w Szczecinie prawdopodobnie otrzymamy odpowiedź, że w przypadku osób fizycznych chodzi zapewne o polisę OC komunikacyjnego, ale w przypadku firm może to już oznaczać wiele różnych polis. Niemal każda polska firma posiada polisę OC za szkody wyrządzone swoją działalnością lub posiadanym przez siebie majątkiem. Zresztą podobne rozszerzenie może zostać dodane do polisy ubezpieczenia mieszkania, dzięki czemu właściciel mieszkania zyska ochronę za wyrządzone przez siebie szkody w życiu prywatnym, które skutkowały roszczeniem od osób trzecich. Inne polisy OC niż te kupowane przez kierowców muszę posiadać też przedstawiciele niektórych zawodów, jak architekci, lekarze, czy doradcy podatkowi, których w miastach wielkości Szczecina jest sporo. Dlatego im większe miasto tym większa świadomość tego, jak wiele różnych polis OC funkcjonuje na polskim rynku.

Podstawową funkcją ubezpieczeń jest ochrona tych, którzy je wykupili lub osób przez nie wskazanych. Polisy OC chronią nas przed roszczeniami osób trzecich, natomiast inne polisy majątkowe mają zapewnić nam możliwość odtworzenia straconego lub zniszczonego majątku. Dlatego symbolem ubezpieczeń za granicą jest często parasolka, symbolizująca właśnie ochronę. Ubezpieczyciele prowadzą obecnie wiele akcji informacyjnych, dzięki czemu Polacy wiedzą coraz więcej o rodzajach polis OC i innych możliwościach ochrony ubezpieczeniowej.