Skuteczne przeciski pod przeszkodami

Jednym z bardzo ciekawych rozwiązań stosowanych do układania rurociągów i okablowania są przeciski pneumatyczne i hydrauliczne. Pod względem możliwości działania w trudnym, twardym gruncie przeciski pneumatyczne wyraźne przewyższają hydrauliczne i zapewniają możliwość uzyskania bardzo dobrych parametrów pod względem średnicy i długości. Za ich pomocą powstają krótkie odcinki okablowania oraz linii ciśnieniowych i grawitacyjnych.

Tanie przeciski pneumatyczne

ogromne przeciski pod drogamiWszystkie przeciski pneumatyczne noszą jedną umowną nazwę „kret” i pod nią funkcjonują w nomenklaturze fachowej. Przeciski umożliwiają bezinwazyjne układanie rurociągów co oznacza brak konieczności wykonywania niszczących środowisko naturalne, kosztownych wykopów. Jest to metoda dająca możliwości budowy rurociągów pod ciągami komunikacyjnymi o znacznych szerokościach, pod wjazdami do posesji i wieloma innymi przeszkodami. Dostępne na rynku urządzenia są w stanie wykonywać ogromne przeciski pod drogami jak na możliwości jakie daje ta metoda. Oczywiście znacznie lepsze parametry osiąga się za pomocą przewiertów lecz nie w każdym przypadku należy wykonać rurociąg długi i o znacznej średnicy. Za pomocą kretów wykonuje się przeciski o maksymalnej średnicy do 200 mm, a większe średnice osiąga się używając tzw. poszerzaczy zwanych kalibratorami. Oznacza to, że najpierw wykonywany jest przecisk, natomiast później urządzenie przechodzi przez przecisk raz jeszcze po zaopatrzeniu go w kalibrator. Znacznie lepsze parametry przekroju rurociągu osiąga się poprzez wbijanie rur urządzeniem do gruntu. Urządzenie do wykonywania przecisków zbudowane jest ze stalowego cylindra, w którym dzięki dostarczaniu sprężonego powietrza pracuje z ogromną siłą bijak uderzający w głowicę z szybkością 4 do 6 taktów na sekundę w zależności od rozmiarów urządzenia. Sprężone powietrze pod odpowiednim ciśnieniem dostarczane jest z mobilnych sprężarek. Przed wykonaniem przecisku wykonuje się wykop startowy oraz wykop końcowy. Jak sama nazwa wskazuje kret przystępuje do pracy z wykopu startowego. Bardzo istotne dla powodzenia przecisku jest ustabilizowanie głowicy i obsługa przez bardzo doświadczonego operatora. Daje to gwarancję osiągnięcia oczekiwanej celności przecisku w wykopie końcowym. 

Przeciski pneumatyczne to optymalna metoda do budowy rurociągów o określonych parametrach. Jest stosunkowo oszczędna i szybka. Przede wszystkim nie dewastująca środowiska i infrastruktury co jest bardzo dużym osiągnięciem możliwości technologicznych. Dla zdobycia pełnej wiedzy o możliwościach tej metody i szczegółowego opisu zasady działania należy sięgnąć do stron internetowych producentów kretów.