Specjalistyczna diagnoza dyskalkulii

Wśród dzieci i młodzieży, często się mówi, że mają problemy w nauce. Jedni mają kłopot z nauczeniem się tabliczki mnożenia, zasad ortografii czy z zapamiętaniem szkolnych wierszyków. Jednak w porównaniu z poważnymi zaburzeniami, są one błahe i wynikają najczęściej z braku pracy z dzieckiem lub zwykłego lenistwa. Szacuje się, że około sześć procent populacji ma zaburzenia matematyczne, które często nie są zdiagnozowane.

Kto może dokonać diagnozy dyskalkulii?

dyskalkulia - diagnoza specjalistycznaKiedy dziecko zaczyna naukę w szkole podstawowej, to z upływem czasu mogą zacząć się ujawniać pewne kłopoty. Niektóre z nich mogą wynikać z braku pracy nad dzieckiem ze strony rodzica, a inne mogą być wynikiem mutacji genów. Jednym z typowych zaburzeń matematycznych jest dyskalkulia, która może się objawiać na dwa sposoby, w zależności od wieku. U dzieci najczęściej można zaobserwować kłopoty z wykonywaniem podstawowych działań matematycznych takich jak dodawanie, odejmowanie, czy dzielenie, trudności z rozumowanie i używaniem pojęć matematycznych czy błędne przepisywanie z tablicy liczb i znaków matematycznych. W starszym wieku pojawiają się problemy z korzystaniem z pieniędzy czy karty płatniczej, gdyż wymaga to umiejętności liczenia, problemy z zapamiętywaniem liczb i cyfr albo trudności w korzystaniu z komunikacji miejskiej. Jeżeli nasze dziecko dotknęła dyskalkulia – diagnoza specjalistyczna musi być przeprowadzona przez lekarza specjalistę z zakresu neurologi. Posiada on odpowiednie narzędzia do skutecznego zdiagnozowania tego typu zaburzenia matematycznego. Najczęściej pacjenci dostają kilka rodzajów testów do rozwiązania, które są w stanie jednoznacznie określić czy chorują na dyskalkulię czy też nie. Jeżeli jakaś osoba będzie miała stwierdzoną dyskalkulię, to konieczne jest niezwłoczne rozpoczęcie terapii, mającej na celu nauczenie pacjenta jak sobie radzić z występującymi deficytami, gdyż nie można zmienić genetyki, która odpowiada za to zaburzenie. Leczenie polega na wykonywaniu odpowiednich ćwiczeń z terapeutą oraz z rodzicem w domu w przypadku dziecka.

Im wcześniej dyskalkulia zostanie zdiagnozowana, tym większe szanse mamy na lepszą jakość życia. Najważniejsza jest konsekwencja i systematyczność w leczeniu, które przynosi pożądane efekty. Wykonanie diagnozy może się odbyć w ciągu jednego dnia i przeprowadzają je specjaliści w całym kraju bezpłatnie. Co ciekawe, dyskalkulia nie ma nic wspólnego z ilorazem inteligencji, ponieważ dotyka zupełnie innego obszaru mózgu, dlatego też tak trudno wyłapać pierwsze symptomy i właściwie je ocenić.