Wycinka drzew na terenie Krakowa i okolic

 

Historyczne centrum Krakowa, objęte jest ścisłą ochroną konserwatorską. Także i inne dzielnice miasta, o ile występują w ich obrębie, obszary chronione, wymagają pozwoleń na wycinkę drzew. Zgody nie wymagają cięcia pielęgnacyjne, wykonywane po okresie kwitnienia drzew. W każdym przypadku, prace na wysokościach, lepiej powierzyć profesjonalnej firmie. Przedsiębiorstwo zajmujące się wycinką drzew i pracami pielęgnacyjnymi przy drzewostanie, posiada specjalne podnośniki, wykwalifikowanych pracowników, którzy sprawnie przeprowadzą wycinkę.

Pozwolenia na ścinkę drzewa w Krakowie

wycinka drzew krakówStolica Małopolski jest miejscem wyjątkowym pod wieloma względami. Z jednej strony na terenie miasta istnieje wiele stref ochrony zabytków i zieleni, z drugiej zjawisko smogu, każe nam się zastanowić każdorazowo nad zasadnością wycinki drzew. Firma zajmująca się wycinką przygotowuje ekspertyzę dendrologiczną, w której specjalista określi stan drzewa i ewentualne prace, jakie można wykonać. Drzewo, które obumarło, grozi powaleniem pod wpływem wiatru albo zagraża życiu ludzi i ich mieniu, wymaga jak najszybszej wycinki. Wysokie drzewa ścina się przy pomocy specjalnych podnośników oraz po uprzednim ścięciu wystających, rozrośniętych konarów. Jeśli drzewo jest w dobrym stanie, wystarczy zredukować koronę i usunąć grube, uschnięte gałęzie. Profesjonalna wycinka drzew Kraków posiada w tym zakresie dużą liczbę zarejestrowanych, profesjonalnych firm. Pomogą przeprowadzić cała procedurę usunięcia pojedynczego drzewa lub większej ilości drzew. Pierwszym krokiem jest uzyskanie stosownego pozwolenia, wykonanie dokumentacji, następnie zabezpieczenie terenu i przystąpienie do prac wycinkowych. Sprawna ekipa szybko usunie drzewo i pozostałe drewno uprzątnie. Jeśli wycinka ma związek z inwestycją budowlaną, np. deweloperską, konieczne będzie nasadzenie nowych drzew w miejsce starych. Tym też może zająć się przedsiębiorstwo z zakresu kompleksowej pielęgnacji terenów zielonych i zieleni wysokiej.

Zlecając profesjonalnej firmie wycinkę drzewa albo większej liczby drzew, na terenie Krakowa, będziemy mieli pewność, że usługa zostanie wykonana w sposób prawidłowy, zgodnie z prawem. W stolicy małopolski nadzór konserwatorski oraz urzędników od zieleni miejskiej, dokładnie kontroluje procesy związane z cieciami pielęgnacyjnymi, ratowniczymi czy w związku z nową zabudową. Inwestycje budowlane w Krakowie często wiążą się z koniecznością przeprowadzenia wycinki drzew a następnie w innym miejscu nasadzenia gatunków zastępczych, jako rekompensatę środowiskową.