Wystąpienie o zgodę na przewóz odpadów

Wykonywanie niektórych typów działalności gospodarczej wymaga posiadania określonych. Jest to związane przede wszystkim z aspektami bezpieczeństwa ludzi, a czasem wiąże się to także z koniecznością zadbania o odpowiedni poziom ochrony środowiska. Z tego właśnie powodu powinniśmy zwrócić na to uwagę podejmując decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej. Istotne jest przy tym zweryfikowanie, czy branża, w której zamierzamy taką działalność gospodarczą prowadzić wymaga uzyskania takich zgód.

Czym jest zgoda na przewóz odpadów?

transgraniczne przemieszczanie odpadówNiekiedy działalność, którą będziemy prowadzić możemy wykonywać także poza granicami kraju. Ostatnio jest to bardzo popularne wśród branży zajmującej się przewozem odpadów oraz ich utylizacją. Z tego właśnie powodu bardzo często powinniśmy posiadać odpowiednie zgody od władz danego kraju. Problem w tym zakresie może być dodatkowo skomplikowany z uwagi na typ odpadów, które będziemy przewozili. Niektóre z nich wymagają uzyskania odrębnych zgód w poszczególnych krajach. Z tego też powodu, jeżeli trasa dostawy obejmować będzie bardzo dużą ilość państw może się okazać, że będziemy musieli od władz każdego z tych państw uzyskać odpowiedni dokument, albo dokumenty, które umożliwią nam dokonanie transportu tychże odpadów. Jeśli chodzi o transgraniczne przemieszczanie odpadów poszczególne zgody uzyskujemy u władz, które zajmują się ochroną środowiska. W tym celu konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku na urzędowych formularzach. Na tej podstawie trafia to do odpowiedniej jednostki, która zajmuje się rozpatrywaniem tego rodzaju dokumentów. Następnie na tej podstawie wydawana jest decyzja, która zezwala nam lub też nie na przewiezienie danego typu odpadów w określonej ilości przez terytorium danego kraju. Ilość odpadów, którą będziemy mogli przewieźć w znacznym stopniu zależy od tego, jaką decyzję podejmą władze danego kraju. Podejmują ją one na podstawie analizy sytuacji danej firmy oraz na podstawie przeprowadzonego wcześniej rozpoznania.

Sprawdzane jest między innymi zakres prowadzenia działalności, a gdy nasza działalność na danym rynku prowadzona jest przez dłuższy czas weryfikacji poddawane jest także przestrzeganie norm i zaleceń sanitarnych na danym rynku. Z tego też powodu ważna jest historia naszej firmy. Jeżeli otrzymaliśmy jakąś karę za niestosowane się do zaleceń organ, który ma wydać decyzję w naszej sprawie będzie o tym wiedział. Nie mniej jednak bardzo często takie decyzje wydawane są pozytywnie. W ten sposób bardzo łatwo możemy rozpocząć prowadzenie działalności w innych krajach.