Zalecenia dotyczące dezynfekcji COVID-19

Wirus jest w co najmniej w dziewięćdziesięciu pięciu procentach przenoszony przez unoszące się w powietrzu kropelki. Jak pokazała praktyka zwalczania koronawirusa Covid-19 w Chinach, jedyną naprawdę skuteczną i najmniej czasochłonną metodą dezynfekcji jest dezynfekcja powietrza w aerozolu, czyli zamgławianie. W tym przypadku substancja czynna rozpylana jest w powietrzu w postaci drobnego aerozolu, samo powietrze dezynfekuje, a następnie osadza się na otaczających powierzchniach, całkowicie je pokrywając i dezynfekując, także w trudno dostępnych miejscach.

Jak dezynfekować pomieszczenia?

zamgławianie a dezynfekcjaRoztwór roboczy o wymaganym stężeniu jest rozpylany w postaci zimnej mgły do ​​pomieszczenia od góry do dołu, ewentualnie poprzez system wentylacji nawiewnej, przy czym sam system wentylacji jest również dezynfekowany. Nie można osiągnąć takiej jakości dezynfekcji poprzez wycieranie, nawadnianie powierzchni, ponieważ powierzchnia nie jest całkowicie przetworzona i nierównomiernie, a po przetworzeniu wirus ponownie osadza się na powierzchni z powietrza. Na tym właśnie polega zamgławianie a dezynfekcja w tym przypadku jest najbardziej skuteczna. Takie środki są skuteczne nawet w niskich stężeniach. Stosuje się kwas octowy lub dwutlenek chloru, ale to głównie w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia przypadku zakażenia Covid-19 na określonym terenie. Materiały, z których wykonane są części pompy do zamgławiania i mające kontakt z cieczami, są praktycznie wolne od korozji i zużycia oraz nadają się do pracy w warunkach maksymalnego obciążenia. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie zatykania się dysz, zwiększonego zużycia części układu, zapewniony jest stały i jednolity rozmiar kropel mgły, dzięki czemu mgła może wnikać w niedostępne miejsca. Systemy dezynfekcji mgłą mogą być przy wejściu do supermarketu, hipermarketu, sklepu, centrum handlowego, centrum dystrybucyjnego, magazynu, hali produkcyjnej. Są też systemy dezynfekcji mgłą dla samochodów ciężarowych przy wjazdach.

Dezynfekcja mgły to drobny strumień płynu. Dzięki doprowadzeniu cieczy pod ciśnieniem krople o średnicy od pięciu do dziesięciu mikronów formowane są przez specjalne dysze, które dzięki miniaturowym rozmiarom długo utrzymują się w powietrzu, dając efekt mgły. Takie instalacje mogą być wykorzystywane do dezynfekcji powietrza, dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach, dezynfekcji pojazdów i personelu w kombinezonach lub odzieży wierzchniej, a także gości wstępujących na określony teren. Takie działania są korzystne w walce z koronawirusem.