Znaczenie suwnic w przemyśle

 

Każde przedsiębiorstwo inwestuje w nowoczesny sprzęt aby utrzymać poziom i jakość produkcji. Obok maszyn produkcyjnych ogromną rolę odgrywają urządzenia do transportu wewnętrznego zapewniające ciągłość dostaw podzespołów na stanowiska pracy. Chodzi też o usprawnienie procesów przeładunkowych. W przypadku ładunków o dużych gabarytach i znaczącym ciężarze niezbędne są suwnice występujące pod postacią urządzeń pomostowych i bramowych.

Znaczenie suwnic specjalnych

suwnice standardoweNajczęściej na wyposażeniu zakładów produkcyjnych, firm magazynowych i przeładunkowych znajdują się suwnice standardowe gdyż rodzaj przenoszonych ładunków oraz środowisko pracy nie odbiegają od norm. Czasami jednak dochodzi do sytuacji, że suwnice muszą pracować w ponadnormatywnych warunkach. Dotyczy to w szczególności pracy w wysokich temperaturach, środowisku o wysokiej ilości zanieczyszczeń pylistych, dużej wilgotności, środowisku agresywnym chemicznie lub zagrażającym wybuchem. W takiej sytuacji wymagane są szczególne zabezpieczenia i rozwiązania techniczne umożliwiające bezpieczną i trwałą eksploatację suwnicy. Aby prawidłowo zaprojektować i wykonać suwnicę specjalną konieczna jest wizja lokalna wykonana przez przedstawiciela producenta i ocena rzeczywistych warunków przyszłej pracy suwnicy. Suwnicami specjalnymi określamy również takie ich rodzaje gdzie stosowane są unikalne zawiesia przeznaczone do przenoszenia konkretnych, ściśle określonych ładunków. To co łączy suwnice standardowe i specjalne to podstawowe elementy budowy, które w obu przypadkach są takie same. Suwnice pomostowa składa się z jednego lub dwóch dźwigarów tworzących most suwnicy po, której porusza się cięgnik operujący poprzeczne do ruchu suwnicy i unoszący ładunki. Most opiera się na ruchomych czołownicach poruszających się po torowisku podwieszonym na ścianach hali lub na specjalnie konstrukcji nośnej. Wszystkie elementy ruchem suwnicy zaopatrzone są we własne silniki elektryczne i wymagają precyzyjnego sterowania. Kierowanie ruchem suwnicy w zależności od potrzeb i modelu odbywa się drogą radiową, przewodową lub manualnie z kabiny operatora. Po torowisku może jednocześnie bezpiecznie poruszać się kilka suwnic pomostowych gdyż są one wyposażone w systemy antykolizyjne. Innym rodzajem suwnic są urządzenia bramowe pracujące najczęściej na zewnętrznych placach przeładunkowych. Zasada działania jest podobna jak w przypadku suwnic pomostowych z tym, że torowisko umieszczone jest na poziomie „0”.

W przypadku suwnic bramowych istnieje potrzeba bardzo dobrego zabezpieczenia jej konstrukcji na agresywne i zmienne oddziaływanie czynników atmosferycznych. W praktyce przyjęło się, że każda suwnica jest projektowana pod kątem konkretnego miejsca. Nie ma tu mowy o produkcji masowej i powtarzalnej. Każda nowa, potencjalna lokalizacja pracy suwnicy jest dla producenta wyzwaniem. Więcej o suwnicach można dowiedzieć się odwiedzając strony internetowe producentów.

Sprawdź też http://fortech-cranes.pl/